О проекте Нокаут года Партнеры Контакты Карта сайта
22-10-2014 19:27

WKO. Результаты абсолютных чемпионатов Японии по шинкиокушинкай карате.

 
Результаты абсолютных Чемпионатов Японии по шинкиокушинкай карате с 1996г.
All Japan Open Karate Tournament
 
 
 
46th All Japan - 25-26.10.2014
45th All Japan - 19-20.10.2013
 44th All Japan - 2012
1. Yuji Shimamoto
2. Kenbu Iriki
3. Daiki Kato
4. Shin Kameyama
5. Kazuhito Yamada
6. Syota Maeda
7. Gou Kusubae
8. Yuki Maeda
1. Kosei Ochiai
2. Daiki Kato
3. Kenbu Iriki
4. Yuji Shimamoto
5. Marek Wolny POLAND
6. Tatsuya Hasegawa
7. Syunsaku Kawase
8. Yuki Maeda
1. Yuji Shimamoto
2. Kazufumi Shimamoto
3. Daiki Kato
4. Kenta Mori
5. Shota Maeda
6. Kunihiro Suzuki
7. Yuta Shoguchi
8. Kenbu Iriki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   43rd All Japan - 2011    42nd All Japan - 2010   41st All Japan - 2009
10th World Open Tournament
October 22-23rd, 2011
 Tokyo, Japan


1. Norichika Tsukamoto
2. Tsutomu Murayama
3. Kenta Mori
4. Takayuki Tsukagoshi
5. Kazuhito Yamada
6. Kosei Ochiai
7. Kazufumi Shimamoto
8. Yuki Maeda
1. Norichika Tsukamoto
2. Shigeru Oyaki
3. Kazufumi Shimamoto
4. Kazuhito Yamada
5. Naohiro Nomoto
6. Shinji Sakamoto
7. Tsutomo Maruyama
8. Kenji Maekawa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40th All Japan - 2008
 39th All Japan - 2007
 38th All Japan - 2006
1. Kazuhito Yamada
2. Yuichiro Osaka
3. Kunihiro Suzuki
4. Kou Tanigawa
5. Ryutaro Hirayama
6. Shinji Sakamoto
7. Kazufumi Shimamoto
8. Syohei Yamano
9th World Open Tournament
October 13-14, 2007
 Tokyo, Japan


1. Norichika Tsukamoto
2. Takayuki Tsukagoshi
3. Kunihiro Suzuki
4. Naohiro Nomoto
5. Kiyohide Kuno
6. Ryutaro Hirayama
7. Satoshi Niiho
8. Yoshida Tomikazu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37th All Japan - 2005
 36th All Japan - 2004
 35th All Japan - 2003
1. Kunihiro Suzuki
2. Kenji Maekawa
3. Roman Nesterenko RUSSIA
   Нестеренко Роман, Россия
4. Kiyohide Kuno
5. Kazuhito Yamada
6. Takayuki Tsukakoshi
7. Kouichi Tokusa
8. Yoshida Tomikazu
1. Takayuki Tsukakoshi
2. Naohiro Nomoto
3. Kazuhito Yamada
4. Sotoshi Niiho
5. Kou Tanigawa
6. Norichika Tsukamoto
7. Yoshitaka Sato
8. Tsuyoshi Takezawa
 
 
8th World Open Tournament
October 4-5, 2003
Tokyo, Japan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34th All Japan - 2002
 33rd All Japan - 2001
 32nd All Japan - 2000
1. Kunihiro Suzuki
2. Norichika Tsukamoto
3. Sotoshi Niiho
4. Tadashi Ishihara
5. Yuichiro Osaka
6. Yuki Sakai
7. Takayuki Tsukakoshi
8. Yoshitaka Sato
1. Kunihiro Suzuki
2. Sotoshi Niiho
3. Takayuki Tsukakoshi
4. Hideaki Koizumi
5. Yoshitaka Sato
6. Tsuyoshi Takezawa
7. Shinji Sakamoto
8. Katsuya Suzuki  
1. Kunihiro Suzuki
2. Shinji Sakamoto
3. Yoshitaka Sato
4. Yuichiro Osaka
5. Tadashi Ishihara
6. Shinichi Sotodate
7. Yushiro Akutsu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31st All Japan - 1999
  30th All Japan - 1998  29th All Japan - 1997  

7th World Open Tournament
December 4-5, 1999
Tokyo, Japan1. Toru Okamoto
2. Tadashi Ishihara
3. Kunihiro Suzuki
4. Kou Tanigawa
5. Kouji Abiko
6. Shinegori Sakamoto
7. Toshiyuki Nogami 
8. Tatsufumi Tomihira
1. Norichika Tsukamoto
2. Kunihiro Suzuki
3. Kou Tanigawa
4. Luciano Basile BRAZIL
5. Hideaki Koizumi
6. Toshiyuki Nogami
7. Toru Okamoto
8. Kouji Abiko
 
 
 
 
 
 
 
 
28th All Japan - 1996 
 27th All Japan - 1995
  26th All Japan - 1994
1. Norichika Tsukamoto
2. Kunihiro Suzuki
3. Toru Okamoto
4. Sotoshi Niiho
5. Kentoku Saeki
6. Tatsufumi Tomihira
7. Takehiro Katoh
8. Tadashi Ishihara
 6th World Open Tournament
February  27-28, 1996
Tokyo, JapanКарта залов
Наш канал YouTube


Комментарии